PrimaveraNuestra Vårfestival 14-17 mars 2013

med 5 dag- och kvällsmilongor, 7 workshops, lärarledda praktikor, privatlektioner, måltider, workshops, DJ, privatlektioner och show

Anna Sol & Aldo Velásques.
Two of Scandinavias most experienced tango dancers, now working together; teaching and performing Anna Sol and Aldo Velásquez are two of Scandinavias most experienced teachers and performers of argentinian tango dance. Together they share the interest of ango, both as a social dance and an artform.

They also share perspective on traditional and newer tangomovements and choice of music. Their teaching is based on the important elements: technique of movement, musicality and inspiration. They see the importance of guiding students through sharing of specified topics and examples, as well as opening the creativity to the creation of your own dance. Their performances are based on the ideas of showing the joy of dance, and storytelling through improvisation and choreography.

Lärarledda praktikor, privatlektioner och DJ Tommy Selggren
Tommy på Tangoportalen 

Tommy på You tube

Efter våra två senaste festivaler är det klart att vi välkomnar Tommy tillbaka igen. Tommy undervisar sedan flera år med Kerstin Hede i Gävle och på senare tid även med Gunilla Rydén på andra orter i Sverige. Han är en dansare som reser mycket för att mätta sitt eget dansbehov både för att dansa socialt och för att inspireras av olika lärare.

Kursprogram

Vi har workshops med de tre nivåerna i kombinationer:

Grundnivå, G Du har genomgått grundkurs

Medelnivå, M Du har viss rutin i grundläggande tangoteknik och har börjat med milonga och vals.

Avancerad, A Du har börjat utveckla din tangoteknik, dansar med viss rutin och improviserar obesvärat.

Oberoende av kurs kommer känsla, musikalitet och elegans att vara ledmotiv i alla kurserna.

Workshops om 1 h 30 kostar 170 kr per styck.

Kursbeskrivningar

Fredag

WS 1. GMA "Kontakt och flow"

Lördag

WS 2. GMA "Runt och rakt – navigering för milongan"

WS 3.MA "Användbar repertoar 1"

WS 4. MA "Vals"

Söndag

WS 5. GMA "Dynamik"

WS 6. MA "Användbar repertoar 2"

WS 7. M "Milonga"

Eftermiddagsmilongor med lärarledd praktika

Under lördag och söndag eftermiddag håller vi milonga på aquí. Under en del av milongan bjuder vi på den exklusiva möjligheten att i skön cafémiljö få kostnadsfri träning under Tommy Selggrens ledning. Ingen föranmälan behövs. Se tidschema.

Privatlektioner

Anna och Aldo ger till par eller singel lektion P1-P2 fredag och P6-P7 lördag. Tommy S ger till par eller singel sex lektioner: P3-P5 lördag och P8-PX/10 söndag.

Tommy kostar SEK 500 per h. Anna och Aldo kostar SEK 600 för en lärare eller SEK 1000 per h för bägge tillsammans.