Bo och äta i Härnösand

Sökväg på kommunsidan: http://harnosand.se/kulturfritidochturism/bo.4.42e68e3a12ae5429dc580004474.html

Nära och använda av tidigare tangueros i Härnösand:

Hotell MittiHärnösand Adress: Köpmangatan 7

www.mittiharnosand.com

Hotell City, trädgårdsgatan 3 www.hotellcity.nu

www.hotellcity.nu

Bed & Breakfast Ekholms www.ekholms.nu

www.ekholms.nu  (förlägger fn boende på Hot City till B&B-pris)

Bed & Breakfast Östanbäcken www.ostanbacken.se  http://www.ostanbacken.se/hotell/

Härnösand/Mitti, STF Vandrarhem, Adress: Franzéngatan 14

www.mittiharnosand.com

Sjögården B&B

http://www.sjögården.nu/

Vårsta Diakonigård / Vandrarhem, Lönnegrensgatan

www.varsta.se

Hotellstandard 300 kr dygn. Frukost 65 kr

Vandrarhemsstandard 200 kr dygn. Frukost 65 kr

Tel: 0611-127 11, 070-516 60 51

E-post: cecilia.sundin@varsta.se