Anmälan

 • Klicka på länkarna nedan och gör din bokning för de aktiviteter du vill delta i.
 • Efter bokning skickas ett bekräftelsemejl för varje bokad aktivitet, efter antagande kommer ytterligare mejl med antagningsbesked och betalningsinformation.
 • Du kan efter en genomförd bokning (registrering) närsomhelst logga in på Dans.se för att se status på din bokning.
 • Vid frågor kontakta adm@tangonuestro.se
 • Obs! Ibland händer det att utskickade mejl hamnar i
  e-postens spam eller skräpkorg.


Registration

 • Click on the links below in order to book the activities you would like to participate in.
 • After each booking you will receive a confirmation email indicating your desired activities. Later you will receive an acceptance email which indicates the activities you have been accepted in, as well as payment information.
 • At any time after completing a booking (registration) you can log into Dans.se to see the status of your booking.
 • If you have any questions, please contact
  adm@tangonuestro.se 
 • Note! Sometimes sent emails end up in the waste or spam bin of the email.